Нэг өдрийн хүргэлтээр нэг дэлгүүрт 3.49 фунт стерлинг - Орд 2 цагаас өмнө!

Гайхамшигтай жоруудаа Ordrs-д илгээнэ үү!

Хамгийн сайн жор бол гэр бүл, найз нөхдөөсөө дамжуулж өгдөг жор гэдгийг бид бүгд мэднэ!

... Хуваалцах нь халамжтай бөгөөд холболтыг бий болгох хамгийн сайн арга бол хоол юм!

Тиймээс, хэрэв та гэр бүлдээ үлдээсэн жор, найз нөхдөөсөө эсвэл өөрөөсөө бодож олсон жор байвал хуваалцана уу!